baekevaeger, korte zeis om het gras van de slootkant kort te snijden  
baerenat, bessenjenever  
baeterkoëp, goedkoop  
baggelamp, warmtelamp voor biggen  
bakkeskei, baksteen  
baktând (baktând = mv, taendje(s) = verkl.w), kies     
bând (baend = mv, baendje(s) = verkl.w), band  
bandel, ijzeren ring, hoepel  
bandele (gebandeld), kinderspel waarbij een ijzeren ring, hoepel wordt voortbewogen door een stok  
bäöke (gebökt), 1. huilen, janken 2. een smak maken, vallen 3. doorlopend loeien van een koe  
bäökerd, bäökmoel, huilebalk, huilbaby  
bäördevol, boordevol  
battere, opjagen, tot haast aansporen  
beejèn / beej mekaar, samen, bij elkaar  
begerrig, begerig  
beginne (ik begin, begon, begos – geej begint, begont, begost- heej/zeej begint, begon, begos – weej beginne, begonne, begosse - gillie begint, begont, begost - zillie beginne, begonne, begosse - begonne), beginnen   
begreffenis, begrafenis, uitvaart  
bekant, ongeveer, bijna  
bekker (bekkers = mv), bakker  
bels, 1. Belgisch trekpaard, 2. Belgische zender, 3. Belg  
bemmel, strook, smal stukje  
bemmele (gebemmeld), losjes hangen  
bendel, kousenophouder  
beneejd, benieuwd   
beschuut (beschuute = mv, beschuutje(s) = verkl.w), beschuit  
beslag, beroerte     
bespraeke (bespraoke), 1.bespreken 2. reserveren    
bessem (bessems = mv, bessemke(s) = verkl.w), bezem  
bestuute (bestuut), prijzen, complimenteren, ophemelen   
beteeje (beteejd), 1. bedoelen 2. van plan zijn     
betoepe (betoept), bedriegen, oplichten  
bewaarschól, kleuterschool  
bezeejes, opzij, naast, langs, aan de zijkant  
bezekt, bedrogen, opgelicht  
bezwiemd, flauwte    
bidde (gebid), bidden  
bidprintje / dödsprintje, gedachteniskaartje  
biel (biele = mv, bieleke(s) = verkl.w), bijl  
biëst (biëste = mv, biësje(s) / beesje(s) = verkl.w), beest      
biëstig, enorm, heel erg    
biete (gebete), bijten  
bikkelzak (bikkelzakke = mv, bikkelszekske(s) = verkl.w), knikkerzak  
bitse (gebitst), opgewonden hollen van koeien, hard lopen op het schoolplein  
blaek, 1. op de bleek leggen (nat wasgoed in de zon op het gras) 2. bleekwater     
blaere (geblaerd), 1. blaten van schaap 2. huilen van een kind  
bietje/bitje, klein beetje  
blad (blaar = mv, bledje(s) = verkl.w.), blad  
bläöie (gebläöid), bloeien   
blaoke (geblokt), roken   
blaor, blaar  
blaos, 1. sukkel, domoor, stommerik 2. blaas  
blaospiêp, 'n onnozel iemand  
blek, 1. veegblik 2. blik  
bliêke, steels kijken, stiekem loeren, hinderlijk nieuwsgierig kijken  
bloêd, bloed  
bloêdwôrst, bloedworst  
bloeje (gebloeid), bloeden   
bloemkól / bloemkool (bloemkól / bloemkole = mv, bloemkölleke(s) = verkl.w), bloemkool     
bloët, bloot     
bluëj, verlegen, schuw  
bòcht, nageboorte koe, rommel, troep  
boek (buëk = mv, buukske(s) = verkl.w), boek  
boëm / bom (buëm / böm = mv, bömke(s) = verkl.w), boom     
boën (boëne - mv, böntje(s) = verkl.w), boon  
boët (buët = mv, bötje(s) = verkl. w.), boot  
boek  (buûk = mv, buukskes = verkl.w.), boek  
boekèl, boeman, een persoon waar kleine kinderen bang mee werden gemaakt  
boekende weit, boekweit   
boêremoes / boerekól, boerenkool  
boerinnebônd, vrouwenorganisatie  
boeste (geboest), 1. stompen 2. ruw/grof werk doen  
boggerd, boomgaard   
bojjem, bodem  
bòks (bòkse = mv, bukske(s) = verkl.w), broek, borstrok, warm onderhemd, boomstronk  
bol (böl = mv, bölleke(s) = verkl.w), bol  
böördevol, boordevol  
borsel (borsels = mv, börselke(s) = verkl.w), borstel  
bòtter / botter, boter  
bòtteram / botteram (bòtteramme / botteramme = mv), boterham   
bòtterammevleis, vleeswaren beleg  
bòttermelk / bottermelk, karnemelk   
bòttermelksepap / bottermelksepap, pap van karnemelk met roomboter  
bòttervlaai / bottervlaai, kruimelvlaai  
bouwe (gebouwd), 1. ploegen 2. bouwen  
blad (blaar = mv, bledje(s) = verkl.w), blad  
braoj, rotzooi, slordige boel, zootje     
braoje (gebraoje), 1. braden 2. rotzooi maken  
braojerd, prutser  
braojwôrst (braojwôrste = mv, braojwörsje(s) = verkl.w), braadworst  
breej, balkenbrij     
briëd, breier, bredst, bredte, breed, breder, breedst, breedte  
brienze/briense, hinniken, briesen  
brödje, broodje   
broëd, roggebrood     
brombaer (brombaere = mv, bromberke(s) = verkl.w), bramen  
brulleft, bruiloft  
brulleftskôst, lekker eten, bruiloftseten  
bruspot (bruspöt = mv) / sòppot (sòppöt = mv), waspot waar onderin gestookt werd / ook gebruikt voor het koken van veevoer     
bruun, bruin  
bruur (bruurs = mv, bruurke(s) = verkl.w), broer   
bukkem, bokking  
bult (bulte = mv, bultje(s) = verkl.w), 1. plag, bulte staeke = plaggen steken  2. bult   
burrie, balk aan kar of wagen waaraan de paarden gespannen werden  
bus, 1. bos 2. bus   
buts, bult  
buuk (buuke = mv, buukske(s) = verkl.w), buik  
buutelând, buitenland  

  
   
  


 

   
  

  
  
   
    


 
 

  
Webdesign COMMARTS