maeie (gemaeid), maaien  
maej, af en toe, ooit, soms   
mael, meel  
maene (gemaend), 1. menen 2. verbeelding hebben  
maenert, verwaand persoon  
maerge, 1. morgen 2. 30 are  
maester, meester, onderwijzer   
maïsschuur, lange smalle gazen kooi waarin maïskolven te drogen werden gehangen  
mallemeule, draaimolen  
mând (mânde = mv, maendje(s) = verkl.w), mand  
mangel (mangele = mv), oranje bieten  
mangelemeule, bietensnijder   
maol, vaars, jong stuk vee dat eerste kalf krijgt  
martkolf, vlaamse gaai  
menneke (mennekes = mv), jongetje  
mer, meer  
merling (merlinge = mv), merel   
merret, markt   
meseum, museum  
metseler, metselaar   
meule (meules = mv, meuleke(s) = verkl.w), molen   
meulepaerd, grote, sterke, hardwerkende vrouw  
meziek, muziek  
miemere (= mv), rode bessen  
mien, 1. kolenmijn 2. bezittelijk vnw. van mij   
mier, 1. meer (hoeveelheid) 2. mier 3. muur (plant)  
miet, hooi, stro, korenmijt   
mietere (gemieterd), 1. ruzie maken 2. stoeien, plagen  
mik (mikke = mv, mikske(s) = verkl.w), wit of bruin brood  
mins (minse = mv), mens  
mist 1. mist 2. mest   
misthaok, kromme riek om mest op hoopjes te kunnen scheppen  
misthöpke, mesthoopje  
mistvaalt, mestvaalt   
mit, 1. mee 2. met   
mitleej, medelijden  
moele, boos/druk praten   
moelemaker, iemand die het hoogste woord heeft  
moemele (gemoemeld), mompelen  
moen / moet, moeder  
moer, 1. fluitketel 2.vrouwtjeskonijn 3. schroef 4. troebel ijzerhoudend water  
moi, mooi  
moïk, voorraad fruit die bewaard werd in het hooi waardoor het verder rijpte en bijkleurde  
moïke, het prakken, door elkaar roeren van eten, er een beetje een rotzooi van maken, prutsen  
mölder/mulder, molenaar  
mok, nevel, mist  
mokkig / mokkerig, nevelig, mistig  
mök (mökke = mv, mökske(s) = verkl.w), 1. kalf 2. sukkel, lomp persoon  
mónd (mónde = mv), maand   
mônd (mônde = mv, meundje(s) = verkl.w), mond   
möpke (möpkes = mv), koekje  
mòtte (ik mòt, mòs - geej mòt, mòst - heej/zeej mòt, mòs - weej mòtte, mòsse - gillie mòt, mòst - zillie mòtte, mòsse - gemòtte - mòk = mòt ik), moeten   
mugge (ik mug, moog - geej mugt, moogt - heej/zeej mug, moog - weej mugge, mogge - gillie mugt, moogt - zillie mugge, mogge - gemugge), mogen   
muij, flinke stevige vrouw  
muuj, moe   
muûs (muûs /muûze = mv, muûske(s) = verkl.w), 1. muis 2. Martin Derks   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Webdesign COMMARTS