iemes, iemand
ienmaak, inmaak, weck
ienschiêter (ienschiêters = mv), 1. ovenpaal 2. schoeisel zonder veters
ienschudde (iengeschud), inschenken
ienspanne, een paard voor de kar spannen
ienvestiering, investering
ienvòchte (iengevòcht), bevochtigen
ier, 1. eerder 2. eer
ietskes, een klein beetje 
inkpoês (inkpuûs=mv, inkpuûske(s) = verkl.w), eekhoorn
impessant, tegelijkertijd

 

 Webdesign COMMARTS