vaeme, bij het schoonmaken van bonen de draad verwijderen  
vaer (vaere = mv, verke(s) = verkl.w), veer  
vaerke (vaerkes = mv, bag(ge) = verkl.w), 1. varken  2. geluksbal bij biljarten  
vandaag, tegenwoordig  
var, 1. stierkalf (varremök) 2. lompe onbehouwen man  
vâstenaovend, carnaval  
vatte (ik vat, viêt - geej vat, viêt - heej/zeej vet, viêt - weej vatte, viête - gillie vat, viêt - zillie vatte, viête - gevat), 1. pakken 2.kiezen                            
velling, velg  
verdutsele (verdutseld), als de geest achteruit gaat, dementeren  
vergaete, vergeten  
verhöffe, (verhöft), vertillen  
verkammezäöle (verkammezäöld), verknoeien, verprutsen   
verkeld, verkouden   
verkèt (verkètte = mv, verkètje(s) = verkl.w), vork  
verkiense (verkiendst), dementeren  
verlortst, verwaarloosd  
vernaggele (vernaggeld), verpesten  
verpierd, wormstekig  
verrekkeling, deugniet  
verrekkes, nogal, erg   
verrig, klaar  
verschaore (verschaord), vee van de ene in de andere wei brengen   
verschendeleziêre (verschendeleziêrd), vernielen   
verschuumele (verschuumeld), beschimmelen   
verstoeke (verstoekt), verstuiken   
verzuûke (verzocht), uitnodigen   
vest, 1. alvast 2. net (tijd) 3. vest   
vetdèl, viespeuk, slons  
veuròp / vuuròp, vooraan   
viende (ik vien, vônd - geej viendt, vônd, heej viendt, vônd, weej viene, vônde/vônte, gillie viendt, vônd, zillie viene, vônde/vônte, gevônde), vinden  
vijfenvieftig, vijfenvijftig   
vlaegel (vlaegels = mv, vlaegelke(s) = verkl.w), 1. kwajongen 2. dorsvlegel   
vliegmechien, vliegtuig  
vliemke (vliemkes = mv), 1. zaadvlies van een tarwekorrel 2. flinterdun  
vleis, vlees  
voel, lui   
voës, 1. lamlendig 2. benauwd   
voêt (vuût = mv, vuutje(s) = verkl.w), voet   
vogel (vogels = mv, vuggelke(s) = verkl.w), vogel   
vöraend, kopakker, kopse kant van een akker  
vörk (vörke = mv, vörkske(s) = verkl.w), vork   
vörstal, eerste gedeelte van de stal   
vort, 1. voortaan 2. vooruit   
vortvare, vervoer  
vòs (vòsse = mv, vöske(s) = verkl.w), vos  
vòt, kont, achterwerk  
vraete (gevraete), vreten   
vraetereej, als fruit of ander gewas aangetast is door insecten  
vreej, vrij, vrede  
vreejer (vreejers = mv, vreejerke(s) = verkl.w), vrijer / vriend   
vriëd, 1. trots, gelukkig, tevreden 2. ruw (bv handen)   
vrómmes (vróllie = mv, vröwke(s) = verkl.w), vrouw   
vruûte (gevruut), wroeten   
vulle (vullekes = mv), veulen   
vundere (gevunderd), ergens op slinkse wijze achter zien te komen   
vuul, 1. vuil 2. rot   
vuulek, 1. smeerlap 2. iemand die zich vies heeft gemaakt  
vuuligheid, pus, etter  
vuusthamer, moker, hamer met korte steel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Webdesign COMMARTS