gaeje, van onkruid vrij maken   
gael, geel  
gaerf, garf, schoof, bos samengebonden graanhalmen  
gaeve (ik gaef, gaaf – geej geft, gaaft - heej/zeej geft, gaaf – weej gaeve, gave - gillie geft, gave - zillie gaeve, gave - gegaeve), geven  
galge, bretels  
gammel, 1. niet lekker voelen 2. niet stevig in elkaar  
gânse, hele  
gaon (ik goj, gong – geej gót, gongt - heej/zeej göt, gong - weej gón, gonge – gillie gót, gongt - zillie gón, gonge - gegaon), gaan  
gapert, iemand die niet goed uitkijkt, niet de slimste is, alleen maar staat te kijken  
gâst, 1. hoeveelheid schoven tegen elkaar gezet om te drogen. 2. ranzig  
gat (gater = mv, getje(s) = verkl. woord), gat  
gaûwaechtig, binnenkort  
gavel, gaffel, hooivork  
gebruurs, gebroeders  
gedierel, vervelend geluid, muziek  
gedoej, 1. zaak, bedrijf, bezigheid 2. gedoe  
geej, jij, gij  
gehággeld, gekarteld  
gekweijerd, gekneusd, gekwetst  
geleeje, geleden (tijd)  
geliek 1. gelijk 2. vlak/effen  
gelient, afrastering  
geliente (geglient), afrasteren  
gelp, vers  
gelsig, geelachtig, gelig  
gemaente, gemeente  
gent, mannelijke gans  
geplaar, gedoe  
ger / gaer, graag  
geregeld, regelmatig, vaak  
geriëd, gereed, klaar  
geriëd, gereedschap  
gert, vishengel  
gesemmel, 1. gedoe 2. gezanik  
gesseleke, geestelijke zoals pastoor, kapelaan, pater  
getiêgerd, gemeleerd  
getje (getjes = mv), gaatje  
getoemel, gedoe  
getraeje, 1. beledigd 2. getreden  
geut, 1. achterkeuken 2. goot  
gewend, gedraaid  
giëf, 1. heel, gaaf (voorwerp) 2. mooi  
gifkral, driftkikker  
gillie, jullie  
gister, gisteren  
gladjakker, gladjanus, sluw gewiekst iemand  
gläöie (gegläöid), gloeien  
glas (glaas = mv, glaeske(s) = verkl.w), glas  
godgânselek, de gehele tijd   
goêd, baeter, baest, goed, beter, best   
goei, goed   
gutgat, gegraven kuil / gat, waar het water van het aanrecht op uitkwam  
gutstiën, aanrecht  
graaf, sloot  
graas, garage  
gräöie (gegräöid), 1. groeien 2. trots zijn  
grasmaeier, (grasmaeiers = mv, grasmaeierke(s) = verkl.w), grasmaaier  
griesel, hark  
grip (gripke(s) = verkl.w), 1.greppel 2.mestbak achter de koe op stal  
gröp, hebberd, gulzigaard  
groês (gruuske(s) = verkl.w), grasveld, gazon  
groët, grótter, grótst, groot, groter, grootst  
groêze (gegroêsd), na oogst restjes verzamelen  
grônd 1. grond 2. aarde  
grötmoêder / grótmoêder, grootmoeder  
grótmoen, grootmoeder  
grótmoet, grootmoeder  
grótmoel, bluffer, opschepper, praatjesmaker  
gröts / gróts, trots   
grötskop / grótskop, verwaand iemand  
grótvát, grootvader  
grótvâder, grootvader  
gruûn, 1. groen 2. stoppelknollen (knolgewas)  
gruunsig, groenachtig, groenig  
gruunte, groente  
gunne kânt, overkant  


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Webdesign COMMARTS