oëg (oëge = mv, uëgske(s) = verkl.w), oog  
oer (oere= mv, oerke(s) = verkl.w), oor   
oërlog, oorlog  
ok, ook  
ólie, olie  
ólienötje (ólienötjes = mv), pinda  
òllie, jullie  
ònderèn, onder elkaar  
ònderhând, ondertussen   
òngeduumd, insekten, ongedierte  
òngeliek, ongelijk  
ónjeclónje, parfum, eau de cologne   
òphöffe (òpgehöft), optillen   
òpknöppe (òpgeknöpt), opknopen, ophangen  
òpperneejt, opnieuw   
òpraokele, rakelen van de kachel, door de kolen roeren  
òpschiête (òpgeschote) 1. haasten 2. overweg kunnen   
òpslag, 1. miskraam 2. opnieuw uitgeschoten koren  
òpstoeke (òpgestoekt), aanzetten tot negatief gedrag, stoken   
òpwas, afwas  
òpwâsse (opgewâsse), afwassen  
oranjes, oranje   
orte, etensresten  
óstappels, groene appelsoort die in juli al rijp is   
óste (geóst), de laatste restjes van het land verzamelen  
ouwers, ouders  
oûwhoere / âldehoere, ouwehoeren  
ovvermaerge, overmorgen  
òw, jouw  
ozele, het koud hebben  
ozelig, onbehaaglijk, fris, koud   
ozelkônt, koukleum  

 
  Webdesign COMMARTS