rad (raaj = mv, redje(s) = verkl.w), wiel  
  raepel, paal in de stal waaraan koeien vastgebonden staan  
  ranjes, oranje  
  räöfke (räöfkes = mv), korstje  
  räöje  (geräöjd), schommelen, op twee poten op stoel zitten  
  raokele (geraokeld), rakelen (kachel)  
  raokeliêzer (raokeliêzers = mv), pook  
  reej (reeje = mv, reejke(s) = verkl.w.), 1. ree 2. rij  
  reeje (gereeje), 1. rijden 2. reden 3. vloer egaliseren met plank  
  rek, looprek, box  
  richtig, precies, exact, juist   
  riêge (gerege), rijgen  
  riek, rijk  
  riêk, riek  
  riêkeschudder, hooidraaier achter het paard   
  riême (geriêmd), onrustig, gejaagd, haastig doen   
  riëp (riëpe = mv), kettingen met beugel om paard in te spannen  
  riffelke, reepje  
  rikraoje (gerikraojd), overwegen, overleggen, twijfelen   
  ródsig, roodachtig, rossig  
  roej, 1. are oppervlaktemaat 2. roede (traploper) 3. roe (takkenbos zwarte piet)  
  roëje kappes, rode kool   
  roëj, rood   
  roëke (gerokt), roken  
  roës (roëze = mv, ruëske(s) = verkl.w), roos   
  romme, melk   
  rommetuit (rommetuite = mv), melkbus   
  rôntelum, rondom   
  ruëpe (geruëpt), 1. struinen 2. stoeien  
  ruëke (gerokt, gerökt), roken van vlees of vis  
  ruëkvleis, rookvlees  
  ruie (geruid), schommelen  
  ruitere (geruiterd), gras op een driepoot plaatsen met als doel verder in te drogen tot hooi  
  ruûf (ruûve = mv), ruif   
  ruûriêzer, voorwerp om mee te roeren  
  ruûzele (geruûzeld), 1. het vallen van de naalden van een den of spar 2. ruien, verharen van dieren 3. slijtage van kleding  


 

 

 

 

 

 Webdesign COMMARTS