dabbe (gedabt), in de grond wroeten  
dael, bijkeuken, ruimte tussen keuken en stal waar ook de wc was  
dalek, 1. straks 2. zo meteen  
dállië (gedállied), druk doen zonder doel  
dânderdaag, eerdaags  
daorst, dorst  
, dat  
deem (deme = mv, dimke(s) = verkl.w), 1. speen van uier 2. scheldwoord  
deesdaag, binnenkort  
deger, 1. degelijk, stevig, terdege 2. helemaal, totaal  
del, hoop (hoeveelheid)  
dempig, kortademig  
der, 1. Daar heb je het! 2. Zie je wel! 3. (derre = mv, derke(s) = verkl.w), meisje  
deurgebont, deurkozijn  
deurgeheng, hangwerk van een deur, scharnier  
dieke, hooi op kleine wallen leggen alvorens het te persen  
dinke/dînke (gedocht), denken  
dizze, dië, den, iemand dichtbij, verder weg, ver weg   
döbbes, onnozele goedzak  
dódshemd, hemd waarin overledenen begraven werden  
doëd, dood  
doêl, schietterrein van de handboogschutterij  
doên (ik doej, deuj - geej doet, dut - heej/zeej duut, deuj - weej doen, dun - gillie doet, dut - zillie doen, dun – gedaon- doek = doe ik), doen  
doës (doëze = mv, döske = verkl.w.), 1. doos 2. dom vrouwspersoon  
dölle (gedöld), 1. rollen 2. gek doen, stoeien, ravotten  
dör (dörs = mv), 1. doorn 2. door  
dorgeuns/dorguns, daarginds  
dörgóns, meestal  
dörpel, drempel  
dörslag, vergiet  
drek, 1. direct, dadelijk 2. onkruid  
draeie (gedraeid), draaien  
draeikont, 1. iemand die niet stil kan zitten 2. iemand die makkelijk van mening verandert  
draod (dräöj = mv, drödje(s) = verk.w.), draad  
drats, koffiedrab  
draej, snel, gauw, vlug  
driêt, smurrie, natte vuiligheid  
driêve (gedreve), 1. drijven 2. laxerend werken 3. tot snelheid manen 4. opjagen  
druëg, droog  
druëge (gedruëgd), drogen  
druëgwôrst (druëgwôrste = mv, druëgwäörsje(s) = verkl.w), droogworst  
druubelke  (druubelkes = mv), klein kind, peuter  
druûf (druûve = mv, druûfke(s) = verkl.w), druif  
duëp, doop  
duëpe (gedöpt), dopen  
duûf (duûve = mv, duûfke(s) = verkl.w), duif  
duk, dukker, dukst, vaak, vaker, vaakst  
dukstentied, meestal  
dukzat, vaak genoeg  
dutselig, verward, het niet goed weten  
duur / deur (duure, deure = mv, dörke(s) = verkl.w), deur  

 

 

 

 

 Webdesign COMMARTS