paer (paere = mv, perke(s) = verk.w), peer, gloeilamp  
paerd  (paerd = mv, perdje = verkl.w) paard  
paerdestart (paerdestarte = mv, paerdestertje(s) = verkl.w), paardenstaart  
paes, laaggelegen weilanden  
pakhuus, 1. pakhuis 2. Boerenbond  
pakketouw, touw dat gebruikt werd om stro bij elkaar te binden  
pakkendrager, bagagedrager  
pan (panne = mv, penneke(s) = verkl.w), pan  
paol (päöl = mv, pölleke(s) = verkl.w), paal  
päön, kweekgras, lastig onkruid  
paoter (paoters = mv, paoterke(s) = verkl.w), pater  
päöters, pootaardappelen  
parsvleis, zult, hoofdkaas   
pâsse (ik pâs - pâste, piês - geej pâst, pâste, piês - heej/zeej pâst, pâste, piês - weej pâsse, pâste, piêse - gillie pâst, pâste, piêse - zillie pâsse, pâste, piêse - gepâst), passen  
peemhäör, kapsel met lange slordige haarlokken  
pekske, 1. cadeautje 2. (kinder)kostuum  3. mantelpakje 4. pakje  
pendax, karretje achter de fiets  
penswaerk, zwaar werk  
perdjesspeul, draaimolen  
perdskel, paardenliefhebber, paardenhandelaar  
perdszeik / paerdezeik, slechte drank  
permetiêre (gepermetiêrd), 1. tekeer gaan 2. veroorloven  
pesjonkele (gepesjonkeld), aflaat verdienen  
pestoer, pastoor   
piele (gepield), prutsen   
piële (gepiëld), papieren bloemversieringen maken   
pieper (piepers = mv, pieperke(s) = verkl.w), aardappel  
piepkesloëk, bieslook   
pierik (piereke = mv, pierikske(s) = verkl.w). perzik   
pikkeduuster, erg donker   
pin, 1. zuinig, gierig iemand 2. ijzeren staafje  
pindraod / prikkeldraod / pikdraod, prikkeldraad   
pinnekenáks, bloot   
pintòl (pintòlle = mv), draaitol  
pispötje, akkerwinde  
plak, stuk grond waarop een gewas verbouwd wordt  
plakke, opschieten, voortgang  
plank (plaenk = mv, plaenkske(s) = verkl.w), plank  
plare (geplaard), 1. ploeteren 2. proberen 3. prutsen   
plâst, rond krentenbrood   
pláts, 1. plaats 2. erf   
plee, wc, toilet  
pletje (pletjes = mv), plaatje  
plisie (pliesies = mv), politie   
ploi (ploie = mv, ploike(s) = verkl.w), plooien/plooitje   
plombiere (geplombierd), vullen van kiezen   
poeleke (poelekes = mv), handje  
poemele (gepoemeld), wiegen, vasthouden, vertroetelen van een baby   
poereke (gepoerekt), steken, peuteren, wroeten   
poês, 1. pluim 2. rietstengel met pluim  
poêshäör, pluishaar  
poest (poeste = mv), boomstronk   
poët (puët = mv, pötje(s) = verkl.w), poot   
poetje (poetjes = mv), veulen   
Pósbloem (Pósbloeme = mv, Pósbluumke(s) = verkl.w), narcis  
pòt (pöt = mv, pötje(s) = verk.w), pot  
pothinke (gepòthinkt), hinkelen   
potloëd (pòtluëj = mv, pòtlödje(s) = verkleinwoord), potlood  
prakkeziere (geprakkezierd), nadenken, piekeren, bedenken   
pratte (geprat), sukkelen, langzaamaan doen  
prebiere / perbiere (geprebierd, geperbierd), proberen   
preekvajjer, betweter  
próst, leunstoel  
próts, praatjes   
pruumkes, rozijnen  
pruumkesweg, krentenbrood  
pruûve (gepruufd), proeven  
pruûvert, iemand die graag een glaasje alcohol drinkt  
pulf, dekbed in de vorm van een zak gevuld met veren, kapok of kaf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Webdesign COMMARTS