Skip to main content

Overloon en Vierlingsbeek

De foto’s van de schaatsmarathon hebben we niet kunnen achterhalen, maar van

Foto Albert hebben we mooie foto’s gekregen van schaatsen op het Schaartven.

Het thema van dit kwartaal is Overloon en Vierlingsbeek. Van oudsher botert het niet zo tussen deze twee dorpen. In de loop van de tijd is er wel het een en ander veranderd, maar voor sommige mensen blijft het een gevoelig onderwerp. Johan Verbeek heeft er het volgende stuk over geschreven.

Loën en Baek

Of de TKO (Toer Klub Overloon) zich ien de tachtiger jaore het laote aftroêve dör de Bekse Wielrenklub, dè wiëte weej nie. Misschien haj de TKO wel hiëlemól niks mit schátse en de beejebehurende keld, ies en gladheid. Mar ’t is wel zoë det ien diejen tied schátswedstrijde en schátsmarathons òp ’t Schaartven georganisierd wiere dör die Bekse club. En vör de schátswedstrijde mòs natuurlek reclame gemakt worre. En dormit reejde ze ‘ne merkwaardige schaeve scháts: ien ’t urste jaor det ‘r wedstrijde òp ’t Schaartven georganisierd wiere, wier dör òns beej bungalowpark ‘De Vers’ ’n reclamebord ángetroffe mit de tekst: Schaatsmarathon op het ‘SCHAARVEN IN VIERLINGSBEEK’. (Let òp de foute spelling en foute pláts).

Bliekbaar zien dordör toen schátslustige hopeloos verdwaald, want enkele jaore látter stônd ‘r al: Marathonschátse òp ‘t ‘SCHAARVEN TUSSEN VIERLINGSBEEK EN HOLTHEES’. Toen ’t iën of mierdere jaore látter wer genoeg winterde, bleke ze woraechtig achter de juuste naam van de schátspláts gekòmme te zien en wier vör ’t urst de letter ‘T’ iengevoêgd.
D’r stônd toen: … Schaatsen op ’t SCHAARTVEN TUSSEN VIERLINGSBEEK EN OVERLOON’. Hán ze dus toch ovver hun hart kunne verkriêge um vör d’n urste kier ok die gehate, mar juuste pláts Lóen ien hun bekendmaking òp te neme. Kennelek was die neeje plátsánwiêzing toch nog nie tevreejestellend (verdwalinge??), want nó veul jaore van ònwil stônd ‘r wer wá jaore látter: ….. Op ’t SCHAARTVEN IN OVERLOON”. Hè, hè, eindelek goêd! Wá vör gedachte d’r âchter dees gekke krònkels zitte? Ge mugt ‘r ovver daenke wá ge wilt. Weej maene ’t te wiëte, mar hâlde ’t vör ònszelf.

Nie alliën de wielrenklub ging ien de fout, mar zelfs de gemaente Bòxmaer, warschienlek dör toedoên van perseniël det van de gemaente Baek nor de neeje gemaente was aovergekòmme: want toen rônd 10 jaor geleeje minimilieustraote wiere òpgericht, het twië jaor lang án d’n Hôltussendiek ien Loën ’t bord MINIMILIEUSTRAAT VIERLINGSBEEK gestaon. Ge mòt ’t mar durve! Kennelek vônd de gemaente det ’t perseniël van de vroegere gemaente te wiet was gegaon, want ienaens stônd ‘r òp ’t bord MINIMILIEUSTRAAT OVERLOON! En teraecht! Mar wörum nie metiën? Hebbe ze gedòcht: Overloon, dè dörp bestöt nie mer?

Archief

Elk kwartaal hebben we een ander thema met bijbehorende teksten en foto's. Het thema heeft altijd betrekking op wat er leeft in Overloon, met foto's van Overloonse inwoners of dingen. Een thema gemist of nog eens iets teruglezen? In het archief wordt alles bewaard. Klik op één van de onderwerpen in de lijst om meer te zien en te lezen.