Skip to main content

Zonnepanelen

Zonnepanelen, een actueel onderwerp. In Overloon schrijven mensen zich massaal in voor het collectieve zonne energie project. Dat het ook anders kan vertelt en schrijft Piet Beurskens in onderstaand stuk. De foto's van echt Overloonse zonnepanelen zijn gemaakt door Hetty Coppis.

Zònnepaniële

Wat 'n gedoe, 't raegende piêpestele en d'r stônd 'ne zoere aostewiend. Lei zaat òp 't zadeldak, linkerbiën links van de nok en ge raojt 't al, rechterbiën rechts van de nok. Mit zien kruus òp de vorstpan en ien zien linkerhând 'n potloëd um te markiere wor dalek d'n urste schroêf ien 't dak mòs um zònnepaniël nummer 1 te bevestige. 

't Zeuj 'n zwaor bevalling worre, heej haj nog 78 plate te gaon en hulp van zien vròmmes Agnes, dè hoefde heej nie te verwaachte. Ze was weliswaor de bedinkster van 't gânse project mar kòs dör reuma mit dit waer nie nor buute. 

Ze was 'r ovver begonne òp 't strand ien Torremolinos, verbaasd as ze was det de zòn zóveul kracht haj det 'r ur weelderige witte lief ien drie uur hartstikke dör en dör verbrând was. Ur ernstig dör de zwaortekracht ángetaste bille ware zelfs dör 't verbleekte katoen van ur bikinibukske hin verbrând. De hiële vakantie het ze vervolges òp urre buuk mòtte slaope, iets wá Lei nie vervaelend vônd, zólang ie mar de bovveliggende parteej was. 

Afijn, Agnes was toen vör 't urst ovver zònnepaniële begonne en al gaûwaechtig begon ze zich duchtig ien de materie te verdiepe. Waekelang gong 't vervolges án de keuketoffel ovver niks anders as energieneutraal, autonome systeme, megawatts en rendemente. Ja, as Agnes iënmól iets beteejd het dan mot en zal d'n ònderste stiën baove kòmme. 

Toen vervolges Sjaak en Jeanne, die ze kenne van de camping in Arce, zònnepaniële gonge legge was d'r gen hâlde án. D'r mòsse zònnepaniële òp 't dak, zóveul en zó snel meugelek. Lei haj nog geprobierd de naodiële nor veur te brenge; brândgevaor, loswaeie, visuele vervuuling, taegevallende rendemente mar niks van dè alles hielp, 't zeuj en mòs gebeure. Zònnepaniële òp 't gânse dak en ok án de schaduwkânt, volges Agnes 't tòppunt van duurzame energie. 

De ánschaf van de paniële was trouwes ok nog 'n hiël excercitie gewist. Net vör Kerst nor Hangzhou gevloge, nor de waereldwied grótste producent van zònnepaniële, nerges baeter te koëpe dan dicht beej de bron, volges Agnes. Lei haj nó 'n vlucht van 14 uur biëstige honger gehad en vlot 'n par satéstökskes òp 'nen hoek van de straot gekôcht. 

Aachteraf, mar goêd, gebeurd is gebeurd, bleek 't genne saté te zien gewist mar gebakke huushônd, mit volges Lei iets lelleks ònder de leeje. Lei het ien ieder geval 17 daag water mòtte poepe, 45 kilo verlaore (bleve d'r aevegoêd nog 69 aover) en 'ne haekel án heund d'r án aover gehâlde. Agnes haj zich goêd vermakt ien China. Nódet de zònnepaniële iengekôcht ware het ze zich mierdere kiere goêd laote massiere, de ursten dag de bille en d'n twedden dag het ze de bovvebiën en kneeje laote doên. 

Vörrige waek, 9 waeke te laat, ware de paniële ien Rotterdam ángekòmme. De pries was zó uutgeknepe det Agnes en Lei ze zelf hebbe mòtte hale. Mit de kar 'n hiël weekend òp en nier gejage, totaal 14 ritte gemakt en 300 liter super 95 verbrând. Now ze goei waer vörspelde aend van de waek, was Lei dör Agnes 't dak òp gestuurd. Mit urre kromme reumavinger haj ze 'n dwingende beweging gemakt en hoewel Lei nog wá gesputterd haj ovver kwoi waer en raegen, was 'r gen hâlde án. 

Lei keek 's um zich hin, nog veul vierkante maeters te gaon, 'ne lange weg nor duurzame energie en aegelek alles um de duurzame relatie mit Agnes ien stand te hoûwe. Lei hópte nie alliën òp 'n leggere stroëmraekening mar ok òp neeje energie ien de moeizame relatie. 't Haj dörum ok net zó goêd ovver 'n neej terras of ovver 'ne erker án 't huus kunne gaon.

 

Archief

Elk kwartaal hebben we een ander thema met bijbehorende teksten en foto's. Het thema heeft altijd betrekking op wat er leeft in Overloon, met foto's van Overloonse inwoners of dingen. Een thema gemist of nog eens iets teruglezen? In het archief wordt alles bewaard. Klik op één van de onderwerpen in de lijst om meer te zien en te lezen.