Skip to main content

Overloon weet het

Het hele dorp staat al een paar maanden in het teken van Loën wet ’t! de dorpsquiz voor iedereen. “Doen jullie ook mee?”, is een vraag die je regelmatig hoort. En iedereen weet dan meteen waar het over gaat. Ja, wij deden ook mee en hebben het geweten! Hieronder volgt een ooggetuigenverslag in woord door Hetty Coppis en in beeld door Foto Albert. Je kunt ook luisteren en tegelijkertijd meelezen. Klik daarvoor op onderstaand driehoekje.

Loën wet ’t

18.00 uur: Ònze captain is òp de fiets nor Bos vör de vraogebijbel. ’t Team zit gewâsse en gestreke án de koffie en achter ’ne flinke plak nog waerme zelfgebakke cake, die látter nog goêd van pas bliekt te kòmme. De WIFI is iengesteld op de laptops en I-pads en ’n par âlde buukskes ovver Loën zien uut de kâst gekòmme. ’t Feest kan beginne. We zien ’t ‘r nog nie ovver aens án welk goei doel weej ’t geld gón gunne, mar dè weej ’n goei kâns make òp de hoofdpries stöt wel vâst. ’t Urste appje kumt binne, weej zien team 35, dè schient belangriek te zien. 


19.30 uur: ’t Plakt lekker, we zitte ien gruupkes antwoorde òp te zuuke, schakele wá slimme hulplijne ien en make de deur los vör oma, die ’t maeste wet ovver âld Loën.
Af en toe göt de achterdeur ope en kumt of göt d’r enne vör ’n òpdracht ien de praktijk.
Wel of nie ’n zaklamp mit, that’s the question.

20.02 uur: Shit, weej hán twië minute geleeje beej de kerk mòtte zien vör de geheime òpdracht, gewapend mit ‘nen emmer water, ’n biëst en ‘ne bessem. Dé göt ‘m nie mer worre. Vördè we dieje knoemel allemól gevônde hebbe en dor zien, zien we tien minute verder en de iendruk bestöt det de jury rechtvaardig mar zeker ok hiël streng zal zien. Gen energie mer án besteeje, we mòtte dör.

21.30 uur: Tied zat. We zien d’r al ’n hiël aend dörhin, dè göt hiëlemól goêd kòmme. Efkes alle vraoge naoloëpe, wá hebbe we al, wor zien we 100% zeker van en wie mòtte we nog ienschakele vör die laeste antwoorde. We kunne ònderhând ok wel ’s án die doe-òpdrachte beginne. Wá han die dolle mina’s ok al wer òp d’n buuk staon? Wie lent ziene buuk vör de foto? Schriêf mar mit lippestift ien plats van mit stift. Wie pakt ‘r efkes ’n pilske of ’n glaeske wien en de kaesblökskes kunne ok wel òp de toffel. Vraogstukke wor weej òns ok nog mit bezig hâlde.

22.30 uur: De tied vliêgt, dor hebbe we òns toch ’n bitje òp verkeke. ’t Zien nie vör niks de moeilekste vraoge die aoverbliêve, dè duurt dus ok allemól ’n bitje langer. En ’t helpt ok nie det ’t filmke mit de knallende ballonne vijf kier aover mòt umdet dör ’t lache teveul minse tegeliek ien beeld kòmme.

22.50 uur: De bel göt, Theej en Albert vör de deur, “göt ’t allemól, hoe wied ziede gillie?”
Zó goêd as klaor, nog efkes de foto’s dörmaile en de filmkes òp de USB-stick. En dan löt de techniek òns ien de steek. De mail blieft hange, de laptop kan de groëte bestande nie verwerke.

23.20 uur: Stress, we mòtte nor Bos, diejen bijbel wegbrenge, anders hebbe we dalek hiëlemól niks. Gót mar vest, weej plare nog efkes dör en kòmme wel mit d’n auto nao.

23.30 uur: Zóas ze dè zó moi òp d’n tillevisie zegge: “de lijne zien geslote”.

23.45 uur: “Wá dunkt òllie, we ware twië minute te laat mit de USB-stick, zun ze ’t nog acceptiere”? “Mar ze wisse det d’r technische probleme ware, wie wet kniepe ze ’n uëgske dicht.” ’t Naokaarte is begonne, de räöst kumt terug en ok de maest fanatieke gaeve nòw án dè “mitdoen belangrieker is as winne”.

01.00 uur: Weej dölle òp huus án en ja, iën ding is zeker, volgend jaor doen weej wer mit!

Archief

Elk kwartaal hebben we een ander thema met bijbehorende teksten en foto's. Het thema heeft altijd betrekking op wat er leeft in Overloon, met foto's van Overloonse inwoners of dingen. Een thema gemist of nog eens iets teruglezen? In het archief wordt alles bewaard. Klik op één van de onderwerpen in de lijst om meer te zien en te lezen.