Welkom


Welkom op de site van "Wie wá bewaart", de dialectwerkgroep Overloon die sinds oktober tweeduizendvier bezig is met het koesteren, vergaren, bewaren en opslaan van het Overloonse dialect. Voor sommige bezoekers zal het een feest van herkenning zijn. Anderen zullen voor het eerst kennis maken met oude Overloonse woorden en weer anderen zullen met ons van mening verschillen over wat wel of niet echt Overloons is. Met deze site willen we deze discussie graag op gang brengen, ons woordenboek verder aanvullen en daarmee de Overloonse taal levend houden. Wij nodigen dan ook iedereen uit om onze site kritisch te bekijken en ons te voeden met opmerkingen, tips en aanvullingen. Dit kan via contact of via het gastenboek.

facebookbutton
14 juni 2020 14e Brabants Dialectenfestival in Lieshout


Een even jaar, dus een Brabants Dialectenfestival op zondag 14 juni, voor de 14e keer.
Elk festival heeft een thema. Dat is dit jaar: “Liefde is ’t skonste um te hebbe - ’t moeilijkste um te kriege – ’t koiste um te verlieze”

Traditiegetrouw begint het festival met de jeugdmiddag. De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen van Lieshout en Mariahout maken op een interactieve manier kennis met het Brabants dialect.

Op zaterdagavond is om 20.00 uur in het Dorpshuis De avond van de schrijfwedstrijd. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor dialecttoneel en zang, maar vooral voor de liedjes, gedichten en verhalen die zijn ingestuurd door de deelnemers aan de schrijfwedstrijd. Dan wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn in de verschillende tekstsoorten, licht de jury hun keuze toe en worden de dialectpenningen uitgereikt. Maar er is ook een dialectquiz en er wordt opgetreden door o.a. Stijn van de Ven. De avond is gratis toegankelijk voor iedereen die in dialect geïnteresseerd is.

Op zondag is dan de dag van het festival: op diverse podia - binnen en buiten in het centrum van Lieshout - wordt door diverse Brabantse artiesten opgetreden. Aan de bezetting van de podia wordt nog hard gewerkt. Er zijn ook kraampjes met Brabantse artikelen en voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Het festival wordt geopend om 13.00 uur en sluit om 18.00 uur.
Bij slecht weer wordt het hele festival naar binnen verplaatst.

Een nieuw onderdeel is dit jaar de singer-songwriterwedstrijd die samen met de bibliotheek wordt georganiseerd. Jongeren van 15 tot 25 jaar met schrijf- en zangtalent worden uitgenodigd hieraan deel te nemen door een lied in te zenden.

Meer info: www.brabantsdialectenfestival.nl


Woordenboek

In het woordenboek treft u een woordenlijst op alfabetische volgorde aan, een lijst met uitdrukkingen, telwoorden, voornamen en de dagen en maanden in het Overloons. De woordenlijst is opgedeeld in vijf categorieën en is een vertaalwoordenboek van het Overloons naar het Nederlands. U kunt de woordenlijst alfabetisch doorzoeken via de lijst met beginletters A tot Z, maar u kunt ook een Nederlandstalig woord rechtstreeks opzoeken via de zoekfunctie.

Lees meer...
Spelling

Er is veel verscheidenheid in schrijfwijze van dialecten. Op de grens van twee provincies heeft het Overloons invloeden van zowel het Brabantse als het Limburgse dialect. Dat is ook de reden dat wij, na bestudering van zowel de Brabantse referentiespelling als de Limburgse spelling, hiervan een combinatie hebben gemaakt en daar onze eigen accenten aan hebben toegevoegd. Wij menen dat in onderstaande referentiespelling de typisch Overloonse klanken het best tot hun recht komen. 

Lees meer...
Ons dialect

Het Overloonse dialect wordt gesproken in het zuiden van het Land van Cuijk, op de grens van zuidoost Brabant en noordwest Limburg.Wie wá bewaart is de naar het Overloons vertaalde titel van het eerste boekje uit een serie van vier Oostbrabantse dialectwoordenboekjes die (Brabants dialectkenner bij uitstek) Cor Swanenbergh schreef. Die titels luiden 'Wiej we bewaort, Diej he we, Zin 't wefke, En ze waar al tochtig jaor maagd'.

Lees meer...


Webdesign COMMARTS