Welkòm


Welkòm òp de site van "Wie wá bewaart", de dialectwerkgroep Loën die sinds oktoëber twiëduuzendvier bezig is mit 't waerm hâlde, beejèn zuûke, beware en òpslaon van 't Lónse dialect. Vör 'n haffel bezuûkers zal 't allemól bekende kôst zien. Ândere zun vör d'n urste kier kennis make mit âlde Lónse woorde en wer ândere zun mit òns van maening verschille ovver wá wel of nie echt Lóns is. Mit dizze site wille weej die discussie gaer òp gang brenge, òns woordeboek verder ánvulle en dormit de Lónse taal laevend hâlde. Weej nuëdige dan ok iederiën uut um ònze site kritisch te bekiêke en òns te voeje mit òpmerkinge, tips en ánvullinge. Dè kan via contact of via 't gasteboek.
facebookbutton
14 juni 2020 14e Brabants Dialectenfestival in Lieshout


Een even jaar, dus een Brabants Dialectenfestival op zondag 14 juni, voor de 14e keer.
Elk festival heeft een thema. Dat is dit jaar: “Liefde is ’t skonste um te hebbe - ’t moeilijkste um te kriege – ’t koiste um te verlieze”

Traditiegetrouw begint het festival met de jeugdmiddag. De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen van Lieshout en Mariahout maken op een interactieve manier kennis met het Brabants dialect.

Op zaterdagavond is om 20.00 uur in het Dorpshuis De avond van de schrijfwedstrijd. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor dialecttoneel en zang, maar vooral voor de liedjes, gedichten en verhalen die zijn ingestuurd door de deelnemers aan de schrijfwedstrijd. Dan wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn in de verschillende tekstsoorten, licht de jury hun keuze toe en worden de dialectpenningen uitgereikt. Maar er is ook een dialectquiz en er wordt opgetreden door o.a. Stijn van de Ven. De avond is gratis toegankelijk voor iedereen die in dialect geïnteresseerd is.

Op zondag is dan de dag van het festival: op diverse podia - binnen en buiten in het centrum van Lieshout - wordt door diverse Brabantse artiesten opgetreden. Aan de bezetting van de podia wordt nog hard gewerkt. Er zijn ook kraampjes met Brabantse artikelen en voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Het festival wordt geopend om 13.00 uur en sluit om 18.00 uur.
Bij slecht weer wordt het hele festival naar binnen verplaatst.

Een nieuw onderdeel is dit jaar de singer-songwriterwedstrijd die samen met de bibliotheek wordt georganiseerd. Jongeren van 15 tot 25 jaar met schrijf- en zangtalent worden uitgenodigd hieraan deel te nemen door een lied in te zenden.

Meer info: www.brabantsdialectenfestival.nl


Woordeboek

Ien 't woordeboek viende 'n liest òp alfabet, 'n liest mit uutdrukkinge, getalle, vörname en de daag en mónde ien 't Lóns. De woordeliest is òpgedaeld ien vijf ònderdiële en is 'n vertaalwoordeboek van 't Lóns nor 't Nederlands. Ge kunt de woordeliest òp alfabet dörzuûke via de liest mit beginletters A tot Z, mar ge kunt ok 'n Nederlands woord rechtstreeks òpzuûke via de zuûkknop. 

Lees meer...
Spelling

Òp de grens van twië provincies het 't Lóns ienvloede van zówel 't Brabants as 't Limburgs. Det is ok de reeje dè weej, nao bestudiering van zówel de Brabantse referentiespelling as de Limburgse spelling, hiervan 'n combinatie hebbe gemakt en dor ònze aege accente án hebbe toegevoegd. Weej maene det ien ònderstónde referentiespelling de typisch Lónse klanke 't baest tot zien raecht kòmme.

Lees meer...
Òns dialect

't Lónse dialect wört gespraoke ien 't zuije van 't Lând van Cuuk, òp de grens van zuidoost Brabant en noordwest Limburg. "Wie wá bewaart" is de nor 't Lóns vertálde titel van 't urste buukske uut 'n serie van vier Oostbrabantse dialectwoordebuukskes die (Brabants dialectkenner beej uutstek) Cor Swanenbergh schreef. Die titels luije 'Wiej we bewaort, Diej hè we, Zin 't wefke, En ze waar al tochtig jaor maagd'.

Lees meer...


Webdesign COMMARTS